Over ons

Marianne Geersing is de coördinator van de opleiding. Sinfoto internetds 2010 werkzaam als zelfstandig loopbaan- en studiekeuzecoach. Altijd op zoek naar de meest passende mogelijkheden en de beste kansen voor de “kiezer”. Een studiekeuze begint bij zelfkennis: wie ben ik, wat kan ik, waar liggen mijn interesses? Die zelfkennis in combinatie met Marianne’s kennis van de mogelijke studies vormen de sleutel voor een passende keuze.

Marianne zorgt voor de rode draad in de leergang en brengt veel praktijkervaring mee. Zij verzorgt de onderdelen: Intake, MBO, HBO, WO, Het matchen van de leerling aan een opleiding en ontwikkelingen in beleid en wetgeving vanuit de overheid. Marianne is CMI gecertificeerd en lid van de vereniging StudiekeuzeNederland. marianne@opleidingstudiekeuzecoach.nl

Machiel profiel

Machiel Kneppers is een gedreven loopbaan- en keuzecoach. Volgens hem is er geen vak, dat dichterbij de realisatie van wensen van mensen komt. Ogenschittering bij cliënt, zichtbaar optimisme, groeiend zelfvertrouwen en stappen vooruit maken. Dat is waar hij zich voor inzet.

De onderwerpen die Machiel voor zijn rekening neemt tijdens de leergang Studiekeuzecoaching zijn: jouw positie als keuzecoach, de betekenis van arbeid, keuzeprocessen, omgaan met weerstand en hoe de student in spé hun netwerk soepel kunnen inzetten in het zoeken naar een passende studie. Daarnaast voert hij de dialoog aan over het verwerven van opdrachten als keuzecoach. Zijn ervaringen als keuzecoach zijn individuele trajecten met jongvolwassenen, het leiden van een studiekeuzeprogramma met groepen jongeren, leider van de Werkplaats voor Ouders in tijden van studiekeuze maken en samenwerkingen met scholen.

Machiel is gespecialiseerd in het coachen en loopbaancoaching van mensen in de wereld van techniek en kartrekker mentorschap binnen een ingenieursbureau. Kwaliteiten die hij onder andere inzet zijn zijn creativiteit, gevoed door zijn associatieve vermogen en oog voor systemische aspect binnen samenwerkingen. Machiel gelooft in kennis delen. Dat maakt dat hij als keuzecoach zijn verhalen, kennis, middelen graag deelt. De vragen van cursisten slijpen de vakgeest aan twee kanten. machiel@opleidingstudiekeuzecoach.nl

Drs. Henriëtte Vrijenhoek is al 37 jaar in het onderwijs actief en zij heeft zich gespe2015-12-14 13.33.49cialiseerd in het coachen van leerlingen met AD(H)D. Als docent/auteur technisch Engels heeft zij meegewerkt aan diverse projecten, die in het kader stonden van onderwijsvernieuwing en -verbetering. Henriëtte heeft naast het onderwijs nog een passie en dat is psychologie; zij is in 1999 afgestudeerd als A&O psycholoog.

Vanwege haar ervaring met jongeren en haar kwaliteiten als schrijfster van leerstof, is zij gevraagd om mee te werken aan de totstandkoming én de uitvoering van deze leergang studiekeuzecoaching. Henriëtte neemt in de cursus de onderdelen; de levensfase van de doelgroep, counseling, faalangst, AD(H)D , autisme en globalisering en verandering voor haar rekening. Zij is in staat om wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk te vertalen en leert je, met soms kluchtige voorbeelden, waarom jongeren zijn zoals ze zijn.

Deelnemers van de leergang waarderen haar om haar kennis van zaken en de passie waarmee zij over jongeren praat. Doordat zij vanuit een psychologische invalshoek werkt, krijgt de leergang een extra dimensie die bij veel opleidingen ontbreekt. henriette@opleidingstudiekeuzecoach.nl 


Floortje van der Meer
is jongerencoach en onderwijsadviseur. Na de HBO studie, Personeel & Arbeid richting loopbaanbegeleiding en coaching heeft Floortje tal van coach opleidingen gevolgd, haar lesbevoegdheid MBO behaald en de opleiding psychodiagnostiek gedaan. Als studie- en loopbaanadviseur bij een ROC begeleid ze VO leerlingen in de overstap naar het MBO  en is expert op het gebied van voortijdig schoolverlaten.

Daarnaast heeft ze haar eigen bedrijf, Pop-up coach. Daarin begeleid ze jongeren met hun studie- en beroepskeuze, is ze trainer bij de Buzinezzclub voor jongeren in de bijstand en geeft ze ook trainingen bij diverse maatschappelijke organisaties op het gebied van kwaliteiten ontdekken, netwerken, personal branding en CV.

Floortje verzorgt tijdens de leergang de praktische informatie m.b.t. het onderwijs in Nederland met name Voortgezet Onderwijs en MBO aangevuld met actuele landelijke ontwikkeling en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. floortje@opleidingstudiekeuzecoach.nl

Mascha Meeuwssen is de bedenker en initiator van de Leergang Studiekeuzecoaching maar inmiddels geen trainer meer bij de leergang.

Mascha heeft 20 jaar ervaring in het voortgezet onderwijs. Op dit moment werkt ze als docent Duits op het Maaswaal college in Wijchen. In het verleden was zij werkzaam als decaan, studiekeuzecoach, leerlingbegeleider, remedial teacher en zorgcoördinator.

Hoe het begon…

Toen Mascha Meeuwssen in 2013 deelnam aan de Leergang Loopbaancoaching van Alites vertelde ze de groep dat ze graag het materiaal van deze leergang om wilde zetten naar een jongerenversie.

Een paar maanden later werd haar wens werkelijkheid. Samen met twee loopbaancoaches en studiekeuzecoaches, Marianne Geersing en Machiel Kneppers, en met docent en ad(h)d-coach Henriëtte Vrijenhoek ging ze aan de slag met het bestaande materiaal van Alites en dat wat we vanuit de aanwezige expertises wilden bijdragen.

In 2014 draaiden we onze eerste pilot met lovende woorden van de deelnemende cursisten. Ook in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 hebben we onze succesvolle leergangen verzorgd.