Hoe zorg jij ervoor dat een jongere intrinsiek gemotiveerd raakt voor het maken van een studiekeuze?

Hoe ga je als studiekeuzecoach, mentor of decaan met vertrouwen in gesprek met je coachee of leerling/student, wanneer je merkt dat zij of hij geen initiatieven neemt om aan de slag te gaan met het kiezen van een studie of profiel? En hoe reageer je, als je keer op keer op de vraag “Wat doe je graag en kan je goed?” als antwoord krijgt “Ik weet het niet!” Wat doe je  als ze geen voorkeuren kunnen noemen qua studie of schoolvakken en als ze niet kunnen aangeven wat inspirerend is van hun favoriete docent? En er ook geen antwoord komt of de vraag wat goed lukte of leuk was aan de stage? In al deze gevallen kun je je als coach, decaan of mentor machteloos voelen. Het lijkt wel alsof je energie wegstroomt. Dat is niet alleen onze eigen ervaring, we horen dit ook van collega coaches. Ze vertellen dan dat ze harder gaan werken en meer aan de leerling gaan trekken. Dit werkt echter vaak averechts. Sommige collega’s worden zelfs cynisch naar degene die ze begeleiden, leggen de schuld bij de leerling/student/coachee of haken af.

Waarom zijn jongeren soms niet te bewegen om aan de slag te gaan?

Jongeren ervaren vaak druk vanuit hun omgeving als het tijd wordt om nu toch écht een keuze te maken. Die druk tast hun gevoel van autonomie ofwel zelfbeschikking aan.

In de Opleiding Studiekeuzecoaching maak je kennis met de gesprekstechniek Motiverende Gespreksvoering en krijg tools aangereikt om vanuit een rustige en empathische manier met je coachee te gaan werken. Een manier waarbij je rekening houdt met zijn of haar gevoel van autonomie en je hem of haar op een heldere wijze leidt naar waar ze nu nog niet willen of kunnen zijn: het moment van de definitieve keuze.

Eerstvolgende Opleiding Studiekeuzecoaching donderdag 3, vrijdag 4, donderdag 31  oktober en vrijdag 1 november.

Machiel Kneppers

06-53595539